Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK schválila prvé opatrenia pre členské štáty na základe dočasného rámca na podporu narušeného hospodárstva

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia schválila prvé opatrenia pre vybrané členské štáty na základe dokumentu Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19“.
 
Základné informácie o jednotlivých opatreniach sú k dispozícii na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_sk#opatrenia-ttnej-pomoci.