Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK určila šiestich strážcov prístupu podľa aktu o digitálnych trhoch (nariadenie DMA)

Publikované:
Obsah
laptop, mobil
laptop, mobil

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 6. 9. 2023 po prvý krát zverejnila zoznam spoločností, ktoré určila za strážcov prístupu podľa aktu o digitálnych trhoch (nariadenie DMA).

Strážcami prístupu sa podľa rozhodnutia EK stalo šesť technologických spoločností – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Tieto spoločnosti majú šesť mesiacov na to, aby zosúladili ich online platformové služby s pravidlami stanovenými v akte o digitálnych trhoch.

Cieľom predmetného rozhodnutia EK je zabezpečiť väčší výber pre spotrebiteľov a tiež vytvoriť nové príležitosti pre menšie inovačné technologické spoločnosti. Akt o digitálnych trhoch (nariadenie DMA), ktorý Európska únia prijala v roku 2022 (svoju účinnosť nadobúdal postupne), má pomôcť vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetky spoločnosti na digitálnom trhu v EÚ, a tým zlepšiť hospodársku súťaž v digitálnom sektore.

Slovenská republika je v procese implementácie predmetného nariadenia, pričom podľa navrhovaných legislatívnych zmien bude Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v rámci Slovenskej republiky vykonávať niektoré práva aj povinnosti vyplývajúce členským štátom z uvedenej právnej úpravy a spolupracovať s EK pri aplikácii nariadenia.

Uvedená právna úprava EÚ je prelomovou a dlho očakávanou v oblasti regulácie digitálnych trhov, pričom potreba regulácie je zároveň dlho diskutovanou celosvetovou témou.

Súvisiaca tlačová správa EK s ďalšími podrobnosťami je dostupná na nasledujúcom odkaze: Akt o digitálnych trhoch: Komisia určila šiestich strážcov prístupu.