Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK zverejnila informácie požadované pri predkladaní opatrení na podporu narušeného hospodárstva

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 19. 3. 2020 vydala „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19“, ktorého cieľom je pomôcť celkovému hospodárstvu EÚ, ktoré bolo vážne narušené.
 
EK zároveň na svojom webovom sídle https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf zverejnila požadované informácie o opatreniach, ktoré jej budú predkladané na posúdenie podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ.
 
Protimonopolný úrad SR odporúča uvedenú šablónu využívať pri príprave notifikácií, a to najmä v záujme urýchlenia ich následného posudzovania zo strany EK.