Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Európska komisia vydala Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2015

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR informuje o vydaní Výročnej správy Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2015 (ďalej len „Správa“), ktorá bola prijatá 14. júla 2016.
 
V tejto súvislosti vydal OLAF dňa 19. júla 2016 tlačovú správu dostupnú na webovej stránke: http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/19-07-2016/member-states-make-progress-detecting-and-preventing-fraud-eu-funds_sk.
 
Tlačovú správu vydal aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle: http://www.olaf.vlada.gov.sk/clenske-staty-robia-pokrok-pri-odhalovani-a-prevencii-podvodov-s-fondmi-eu/.
 
Úplné znenie Výročnej správy(8,62MB, 7z).