Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Európsky úrad pre boj proti podvodom vydal výročnú správu za rok 2015

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR informuje, že dňa 31. mája 2016 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015.
 
Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke:http://www.olaf.vlada.gov.sk/europsky-urad-pre-boj-proti-podvodom-olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-svojej-cinnosti-v-roku-2015/.
 
Tlačovú správu OLAF-u (k dispozícii aj v slovenskom jazyku) nájdete na nasledovnom odkaze:http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150602_01_en.htm, slovenská verzia:http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_sk.
 
Úplné znenie Výročnej správy (2,9 MB, PDF).