Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Experti na súťažné právo sa stretli na medzinárodnej konferencii v Bratislave

Aktualizované:
Obsah
V stredu 14. mája 2014 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal druhý ročník medzinárodnej konferencie pod názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve. Konferenciu, ktorú organizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, slávnostne otvorila profesorka Mária Patakyová, prorektorka pre legislatívu, Právnickej fakulty UK a predseda Protimonopolného úradu SR, Tibor Menyhart.

O novinkách v súťažnom práve hovorili prednášajúci v úvodnom bloku. Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku predstavil oblasti a prípady, ktoré riešila Komisia a európske súdy v oblasti súťažného práva v uplynulom období. Michal Petr, podpredseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže priblížil rozhodovaciu činnosť českého úradu, významné rozsudky a nové soft law. Radoslav Tóth, podpredseda Protimonopolného úradu SR zosumarizoval výstupy úradu v prioritných oblastiach, ako aj aktuálne prípady. Pripomenul novelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorá bola v priebehu konferencie schválená v 2. a 3. čítaní v Národnej rade SR. Podpredseda úradu tiež prítomným predstavil nový online nástroj – COMPact, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre prácu so súťažným zákonom.

Prvý tematický panel bol venovaný výmene citlivých informácií a tzv. „hub & spoke“ kartelom. Peter Demčák, z Protimonopolného úrad SR sa okrem cieľov a následkov výmeny citlivých informácií venoval aj jej rôznym formám a spôsobom. V paneli ďalej vystúpili zástupkyne súťažných úradov, Dorota Dudek z poľského úradu a Natalie Harsdorf z rakúskeho úradu, ktoré majú praktické skúsenosti s výmenou citlivých informácií v rámci posudzovania protisúťažných dohôd. Andrej Králik následne uzavrel panel podrobnejším popisom fungovania hub & spoke kartelov.

V paneli venovanom ukladaniu podmienok a povinností  pri kontrole koncentrácií bolo zaujímavé porovnať pohľad predstaviteľov súťažných úradov a advokátskej obce. Erika Lovásová z Protimonopolného úradu SR porovnala navrhované zmeny v pripravenej novele zákona o ochrane hospodárskej súťaže so súčasnou právnou úpravou a praktické problémy, s ktorými sa úrad stretáva. Martin Nedelka z advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. naopak popísal navrhovanie podmienok a povinností z pohľadu účastníka konania. Viktor Porubský z Európskej komisie sa zameral na typy podmienok, ktoré sú pre súťažné autority prijateľné, pričom zdôraznil, že uprednostňované sú predovšetkým štrukturálne podmienky. Maria Ulfvensjö Baltatzis zo švédskeho úradu doplnila panel praktickými skúsenosťami s udeľovaním podmienok pri posudzovaní koncentrácie v mliekarenskom sektore vo Švédsku.

Záverečný blok prednášok bol venovaný posudzovaniu kúpnej sily a ekonomickej závislosti v súťažnom práve. Profesor Bejček z Masarykovej univerzity v Brne pojednával o teoretickom koncepte kúpnej sily a ekonomickej závislosti. An Renckens, zástupkyňa Európskej komisie predstavila prístup a iniciatívy pracovnej skupiny pre potravinárstvo, ktorá bola vytvorená v rámci Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, v Európskej komisii. Na záver Peter Silanič z Protimonopolného úradu SR doplnil problematiku o poznatky, ktoré úrad získal v rámci rozsiahleho prieskumu na trhu maloobchodného predaja potravín (mlieko a mliečne výrobky) skutočneného v roku 2013.

Pre vyše dvesto účastníkov a prednášajúcich zo šiestich krajín bola medzinárodná konferencia vynikajúcou príležitosťou na názorovú výmenu s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie. Protimonopolný úrad SR má preto ambíciu každoročne organizovať medzinárodnú konferenciu venovanú problematike hospodárskej súťaže.

Viac informácií o konferencii nájdete na: http://www.antimon.gov.sk/konferencia-aktualne-trendy-v-slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave-14-maj-2014/