Preskočiť na hlavný obsah

Rozpočet a záverečný účet

Aktualizované:
Obsah

Rok 2024

Rozpočet na rok 2024 (PDF, 364 kB)

Rok 2023

Rozpočet na rok 2023 (pdf, 413 kB)

Rok 2022

Rozpočet na rok 2022 - 2024 (pdf, 219 kB)
Návrh záverečného účtu za rok 2022 (pdf, 1 346 kB)
Poznámka: Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi, avšak na hlasovaní dňa 28. 6. 2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Ministerstvo financií SR v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejnilo Návrh štátneho záverečného účtu SR po ukončení schôdze Národnej rady SR.

Rok 2021

Rozpočet na rok 2021 - 2023 (pdf, 221.75 kB)
Návrh záverečného účtu za rok 2021 (pdf, 1 364 kB)

Rok 2020

Rozpočet na rok 2020 - 2022 (pdf, 120.42 kB)
Návrh záverečného účtu za rok 2020 (pdf, 1.4 MB)

Archív

Prideľovanie dotácií

PMÚ SR neprideľovalo ani neprideľuje dotácie.

Nehnuteľný majetok

PMÚ SR nemá v správe žiadny nehnuteľný majetok.