Preskočiť na hlavný obsah

Register ponúkaného majetku štátu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný zverejňovať ponuky prebytočného majetku štátu na prevod správy v rámci ponukového konania, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, ako aj ponuky dočasne prebytočného majetku štátu na prenájom v Registri ponúkaného majetku štátu (ďalej aj ako „register") na portáli Registra ponúkaného majektu štátu.
 
Uvedený register je verejne prístupnou evidenciou prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu.

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.