Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Procesný audit vo väzbe na požiadavky zákona o e-Governmente a analýza súladu As-Is procesov s referenčným riešením systému pre riadenie pohybu registratúrnych záznamov s cieľom definovať vecnú stránku zadania pre verejné obstarávanie informačného systému riadenia pohybu registratúrnych záznamov a poskytnutie odbornej - vecnej súčinnosti pri verejnom obstarávaní a následnej implementácii takéhoto informačného systému“ (ZIP, 511 kB)


Dokumenty verejného obstarávania (budete presmerovaný na portál transparency.antimon.gov.sk)

Zoznam zverejnených dokumentov (budete presmerovaný na portál transparency.antimon.gov.sk)
Posledná aktualizácia:27.08.2021