Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Funkciu podpredsedu PMÚ SR od dnešného dňa zastáva Peter Demčák

Publikované:
Obsah
titulna fotografia
titulna fotografia

Vo funkcii podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) od dnešného dňa, t. j. 1. 8. 2023 pôsobí Peter Demčák.

Do funkcie ho dnes uviedol predseda úradu Juraj Beňa.

Petra Demčáka vymenovala vláda Slovenskej republiky za podpredsedu úradu na svojom rokovaní dňa 7. 6. 2023.

Peter Demčák bezprostredne pred nástupom do funkcie podpredsedu úradu viedol odbor zdravotníctva na Sekcii plánu obnovy a odolnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky (3/2022 – 7/2023). V rámci pôsobenia v Transparency International Slovensko (9/2021 – 3/2022) sa špecializoval na regulované sektory a verejné obstarávanie. V advokátskych kanceláriách TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. (1/2017 – 8/2021) a Havel, Holásek & Partners, s.r.o. (8/2012 – 6/2013) viedol oddelenie pre hospodársku súťaž a tiež verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil viac ako štrnásť rokov na Protimonopolnom úrade, kde riadil odbor kartelov a tiež odbor legislatívno-právny a európskych záležitostí. Peter Demčák je autorom niekoľkých článkov a publikácií týkajúcich sa hospodárskej súťaže a touto oblasťou sa zaoberal aj v rámci vedenia školiacich aktivít a odborných seminárov. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2002; titul Mgr.).

Fotografie:

Predseda a podpredseda PMÚ SR

Podpredseda PMÚ SR