GDF Suez SA, Francúzsko a COMERON SPS, s.r.o., Bratislava

Začiatok konania:27.04.2011
Účastníci konania:GDF Suez SA, Francúzsko a COMERON SPS, s.r.o., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:energetický priemysel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/FV/3/1/048 Súbor rtf2011/FV/3/1/048 (rtf, 1.82 MB)
Posledná aktualizácia:22.11.2013