Heneken, s.r.o., Bratislava,;

Začiatok konania:16.10.2019
Účastníci konania:Heneken, s.r.o., Bratislava,
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:C.24.4 Výroba drahých a ostatných neželezných kovov, C.24.53 Odlievanie ľahkých kovov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
28.10.2019 2019/KOV/SKO/3/33 I. Stupeň súhlas 31.10.2019 Súbor pdf2019/KOV/SKO/3/33 (pdf, 306.18 kB)
Posledná aktualizácia:07.11.2019