Hitachi Medical Corporation Akihabara UDX, Japonsko a Aloka Co., Ltd., Japonsko

Začiatok konania:08.11.2010
Účastníci konania:Hitachi Medical Corporation Akihabara UDX, Japonsko a Aloka Co., Ltd., Japonsko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:medicínska technika

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2010/FH/3/1/066 Súbor rtf2010/FH/3/1/066 (rtf, 259.86 kB)
Posledná aktualizácia:25.11.2013