Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

HĽÁDÁME RIADITEĽA/RIADITEĽKU ÚTVARU HLAVNÉHO EKONÓMA

Aktualizované:
Obsah

Prihlásiť sa do výberového konania môžete do 10. 1. 2024.

riaditeľ ÚHE
riaditeľ ÚHE

Chceš byť pri kreovaní našej novej analytickej jednotky? Baví Ťa práca s dátami, hospodárska súťaž Ti nie je cudzia a máš skúsenosti s riadením tímu?

Možno hľadáme práve Teba!

KTO SME?

Protimonopolný úrad SR je národná súťažná autorita, ktorá chráni hospodársku súťaž, či už prostredníctvom odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž, zamedzovania zneužívania dominantného postavenia alebo posudzovania koncentrácií podnikateľov. Našou činnosťou pomáhame vytvárať férové prostredie pre podnikanie s pozitívnym dopadom na spotrebiteľov. Zároveň sme podľa zákona o štátnej pomoci koordinátorom pomoci.

Cieľom našej novovzniknutej analytickej jednotky – Útvaru hlavného ekonóma, bude detailne sledovať stav hospodárskej súťaže na rozličných trhoch, vypracovávať kvalitné analytické podklady a tým poskytovať potrebnú analytickú a ekonomickú podporu našim vecným odborom pri riešení prípadov.

NÁPLŇ PRÁCE

 • Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
 • Vypracovávanie analýz stavu hospodárskej súťaže na jednotlivých trhoch a segmentoch hospodárstva.
 • Vypracovávanie návrhov opatrení za účelom posilnenia stavu hospodárskej súťaže.
 • Navrhovanie a posudzovane priorizačnej politiky štátu v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a koordinácia priorizačnej politiky štátu v oblasti štátnej pomoci.
 • Navrhovanie metodologických riešení komplexných analytických úloh.
 • Poskytovanie odborného ekonomického poradenstva v najvýznamnejších prípadoch hospodárskej súťaže, spojených s komplexnými ekonomickými otázkami, najmä tými, ktoré si vyžadujú náročnejšiu kvantitatívnu analýzu.
 • Popularizácia oblasti ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom štúdií, analýz a prednášok.
 • Riadenie tímu ľudí.

POŽIADAVKY

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • ✅ schopnosť práce s ľuďmi, riadiace schopnosti,
 • ✅ rozhodovacia schopnosť,
 • ✅ empatia a silná vnútorná integrita,
 • ✅ samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť,
 • ✅ jasná a zrozumiteľná komunikácia,
 • ✅ plynulá znalosť angličtiny,
 • ✅ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • ✅ znalosť práce s IT,
 • ✅ 3-ročná odborná prax a kontakty na 2 referenčné osoby.

PRACOVNÉ PODMIENKY A BENEFITY

 • ► plat od 3000 EUR,
 • ► 37,5 hod týždenný pružný pracovný čas,
 • ► možnosť 8 dní HO do mesiaca,
 • ► 1 sick day každý polrok,
 • ► plne hradená PN do 10 dní do roka,
 • ► 5 dní dovolenky nad rámec zákona ročne (25/30 dní),
 • ► penzijné pripoistenie (tretí pilier) v hodnote 2% hrubej mzdy/mesiac,
 • ► služobný notebook,
 • ► zahraničné pracovné cesty.

SÚČASŤOU VÝBEROVÉHO KONANIA BUDE

 •  odborný test,
 • ✔ test z anglického jazyka (úroveň B2),
 • ✔ test práce s IT (Excel),
 • ✔ prípadová štúdia (súčasťou je vízia rozvoja analytickej jednotky),
 • ✔ osobný pohovor.

Prihlásiť sa do výberového konania môžeš do 10. 01. 2024 prostredníctvom odkazu  Výberové konanie VK/2023/5089 - riaditeľ/riaditeľka útvaru hlavného ekonóma . Predpokladáme, že výberové konanie prebehne v januári 2024.

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, vyznanie či osobnostný typ.