Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Inšpekcie v sektore distribúcie a predaja automobilov

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad SR potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti distribúcie a predaja automobilov.
 
Úrad mal dôvodné podozrenie, že medzi importérom a distribútormi osobných a úžitkových automobilov a/alebo medzi distribútormi týchto automobilov navzájom mohlo dôjsť k  dohodám  obmedzujúcim súťaž a/alebo zosúladenému postupu. Úrad sa domnieva, že podnikatelia navzájom spolupracovali pri maloodbere, veľkoodbere a/alebo verejných obstarávaniach so zámerom obmedziť súťaž.  Ich spolupráca mohla prebiehať najmä prostredníctvom:

  • dohôd, ktoré priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny, resp. ceny tovarov, výkonov, prác a služieb, vrátane cien pre maloodbery a veľkoodbery,
  • výmeny citlivých informácií, najmä výmeny informácií o cenách,  vrátane cien pre maloodbery a veľkoodbery,
  • koordinácie správania alebo spoločného postupu týchto podnikateľov v súvislosti s ich účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach a v obchodných verejných súťažiach.

 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.