Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Inšpekcie v sektore distribúcie a predaja zdravotníckych pomôcok

Aktualizované:
Obsah
Odbor kartelov, potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti distribúcie a predaja zdravotníckych pomôcok.

Úrad má dôvodné podozrenie, že prešetrované spoločnosti koordinovali svoje správanie najmä vo verejných obstarávaniach, ktoré boli, prípadne budú vyhlásené (tzv. bid rigging). Spolupráca medzi dotknutými podnikateľmi mohla prebiehať najmä prostredníctvom:
  • dohôd, ktoré priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny tovarov alebo iné obchodné podmienky,
  • výmeny citlivých informácií, najmä výmeny informácií o cenách tovarov, vrátane nákupných alebo predajných cien tovarov,
  • koordinácie správania alebo spoločného postupu týchto podnikateľov v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží.
Na to, aby úrad mohol zistiť a preveriť všetky relevantné skutočnosti a určiť mieru účasti všetkých dotknutých podnikateľov na možnej dohode obmedzujúcej súťaž, bolo potrebné vykonať u podozrivých podnikateľov inšpekcie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.