Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Inšpekcie v sektore geodézie a kartografie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v sektore geodézie a kartografie (mapovanie zemského povrchu a poskytovanie produktov a služieb s tým súvisiacich). Inšpekcie boli vykonané na základe dôvodného podozrenia, že prešetrované spoločnosti sa dohodli na určení cien poskytovaných tovarov a služieb, rozdelení trhu a spoločnom postupe vo viacerých verejných obstarávaniach (tzv. „bid rigging“). Úrad získal informácie, podľa ktorých časť dohody medzi podnikateľmi sa mala realizovať minimálne od roku 2002 až po súčasnosť. Významnú časť klientely prešetrovaných subjektov tvorí verejný sektor ale tiež nadnárodné súkromné spoločnosti.
Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“) predstavujú dojednania medzi niektorými alebo všetkými uchádzačmi v tendri. Spolupráca môže mať najmä podobu dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo o inej forme koordinácie vrátane dohody o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek. Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, pri preukázaní takejto dohody hrozí účastníkovi pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.