Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Kandidátom na podpredsedu PMÚ SR je Peter Demčák

Aktualizované:
Obsah

Verejné vypočutie odbornou komisiou sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 a bude vysielané naživo. Ak máte záujem zúčastniť sa osobne, kontaktujte nás emailom na pmusr@antimon.gov.sk do 23. 4. 2023.

kancelária s kreslami a stolom
kancelária s kreslami a stolom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súvislosti s vyhlásenou výzvou na prihlásenie kandidátov na podpredsedu úradu (ďalej len „výzva“) prijal úplný návrh na kandidáta na podpredsedu úradu.

Do výberového konania na výber podpredsedu úradu sa prihlásil Mgr. Peter Demčák. Spĺňa zákonné požiadavky a v lehote stanovenej v predmetnej výzve predložil úradu úplný návrh s požadovanými dokladmi. Úrad na svojom webovom sídle zverejnil jeho životopis a projekt na zadanú tému Návrh opatrení na zlepšenie výkonu právomocí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v oblasti protisúťažných dohôd, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií”.

Úrad pozval kandidáta na podpredsedu úradu na verejné vypočutie odbornou komisiou, ktoré sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 so začiatkom o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky.

Komisiu na výber podpredsedu úradu tvorí 5 členov vrátane predsedu komisie, ktorým je predseda úradu Juraj Beňa. Ďalšími členmi komisie sú Andrej Juris, Martin Lábaj, Kamil Nejezchleb a Daniela Zemanovičová. Ich stručné profesijné životopisy úrad zverejnil na svojom webovom sídle v predmetnej výzve.

Verejnosť bude môcť sledovať verejné vypočutie naživo prostredníctvom stránky Úradu vlády Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook. Zároveň sa verejnosť bude môcť zapojiť zaslaním otázok kandidátovi prostredníctvom určenej elektronickej aplikácie. Celý záznam z verejného vypočutia zverejní úrad na svojom webovom sídle.

Ak máte záujem zúčastniť sa na verejnom vypočutí osobne, prosíme, kontaktujte nás e-mailom na adrese pmusr@antimon.gov.sk do 23. 4. 2023.