Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Kartel troch bánk na trhu bezhotovostných devízových operácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 25.10.2013 rozhodnutie vo veci kartelovej dohody uzatvorenej tromi bankami na slovenskom trhu bezhotovostných devízových operácií. Banky koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa dohodli, že s AKCENTA CZ neuzavrú nové zmluvy. Účastníkom správneho konania bola len jedna z bánk, a to vzhľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k ďalším dvom účastníkom dohody vydal právoplatné rozhodnutie Najvyšší súd SR. Za účasť na karteli dostala banka pokutu vo výške 3 183 427 eur. K viacerým sporným otázkam sa tiež záväzným spôsobom vyjadril Súdny dvor Európskej únie.
Uvedené konanie bánk je dohodou obmedzujúcou súťaž, ktorá je zakázaná podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nie je právoplatné.
 
Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.