Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Kartel v oblasti geodézie a kartografie

Aktualizované:
Obsah
Odbor kartelov  vydal 13. novembra 2014 rozhodnutie, ktorým uložil dvom podnikateľom pôsobiacim na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti leteckého meračského snímkovania a produktov leteckej fotogrametrie pokuty v celkovej výške 498.202 EUR.
 
Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v rokoch 2005 až 2013 koordinovali svoje aktivity na relevantnom trhu, a to v súvislosti s určením cien a iných obchodných podmienok distribúcie produktov, ako aj v súvislosti s rozdelením trhu, a to pre účely výroby produktov fotogrametrie ako aj pre účely ich následnej distribúcie. Podnikatelia sa v tomto období taktiež dohadovali na spoločnom postupe voči zákazníkom v priebehu verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží, či iných postupov, ktoré títo zákazníci uplatnili so zámerom získať najlepšie možné ponuky na trhu. V dôsledku takéhoto konania podnikateľov boli poškodení ich zákazníci, ktorými boli aj viaceré subjekty z verejného sektora. Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   
 
Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.