Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ pokutoval podnikateľa v bankovom sektore

Aktualizované:
Obsah
Odbor kartelov vydal dňa 19. decembra 2014 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v bankovom sektore na území Slovenskej republiky pokutu v celkovej výške 185 939 EUR.

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikateľ v rokoch 2010, ako aj v rokoch 2012 až 2013 obmedzil hospodársku súťaž tým, že vytvoril platformu, ktorá umožňovala bankám pôsobiacim na slovenskom trhu koordinovať svoju činnosť v oblasti poskytovania finančných služieb. Takto vytvorená platforma následne umožnila bankám prostredníctvom výmeny citlivých informácií predvídať správanie konkurencie na trhu, a tým znížiť intenzitu súťaže. Koordinácia sa týkala bankových služieb súvisiacich s tzv. základným bankovým produktom, ako aj s vkladom v hotovosti na vlastný účet a jej cieľom bolo vyhnúť sa regulačným opatreniam zo strany Ministerstva financií SR. V prípade základného bankového produktu bol na pôde podnikateľa dosiahnutý konsenzus bánk, že tento produkt by mal byť pre klientov neatraktívny a mal by byť určený len pre cieľovú skupinu sociálne slabších obyvateľov. V prípade zrušenia poplatku za vklad v hotovosti na bežný účet fyzických osôb nebol tento benefit, na základe dohody na pôde podnikateľa, poskytovaný právnickým osobám a pre fyzické osoby bol obmedzený na obdobie 6 mesiacov.
 
V dôsledku konania podnikateľov boli poškodení klienti bánk. Konanie podnikateľa bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.