Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov na trhu s dodávkami laboratórnej techniky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad”) potvrdzuje, že v dňoch od 7. 6. 2016 do 9. 6. 2016 vykonal neohlásené inšpekcie v priestoroch podnikateľov pôsobiacich na trhu s dodávkami laboratórnej techniky.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, z ktorého vyplýva, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu s dodávkami laboratórnej techniky mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži vyhlásenej v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.  Podozrenie sa týkalo súťaže vyhlásenej obstarávateľom pôsobiacim v oblasti biomedicíny s hodnotou zákazky presahujúcou 3.000.000 eur bez DPH. Predmetom zákazky bola dodávka laboratórnej techniky v súvislosti s dobudovaním infraštruktúry v rámci diagnostiky onkologických ochorení.
 
Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.