Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásené inšpekcie u troch podnikateľov v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti

Publikované:
Obsah
zdravotnícky personál a zdravotnícke pomôcky
zdravotnícky personál a zdravotnícke pomôcky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) v dňoch 14. a 15. 3. 2023 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch troch podnikateľov pôsobiacich v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti.

Úrad vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie súťaže priamym alebo nepriamym určením cien tovarov, rozdelenie trhu, ako aj koordinácia podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži a výmena citlivých obchodných informácií v oblasti odpadov zo zdravotnej starostlivosti.

Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

V tejto fáze prešetrovania úrad neposkytuje žiadne ďalšie informácie k danému prípadu.