Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľa pôsobiaceho v sektore predaja a opravy robotizovaných pracovísk

Publikované:
Obsah

Medzi podnikateľmi v uvedenom sektore mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž.

dotykový disleg prst
dotykový disleg prst
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 6. 4. 2022 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v sektore predaja a opravy robotizovaných pracovísk.

Úrad vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľom pôsobiacim v uvedenom sektore a ďalšími troma podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní, resp. v súťaži realizovanej mimo zákona o verejnom obstarávaní, na dodanie tovaru.

Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.