Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľa v IT sektore

Publikované:
Obsah

K uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž mohlo dôjsť v súvislosti s verejnými obstarávaniami na migráciu informačných systémov.

prsty na klávesnici notebooku
prsty na klávesnici notebooku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) vykonal dňa 5. 10. 2022 neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v IT sektore.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti vývoja softvéru mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach na migráciu informačných systémov.
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.