Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľov v sektore výroby káblov

Publikované:
Obsah

V uvedenom sektore mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž.

kablové drôty
kablové drôty
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch 21. a 22. 6. 2022 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v sektore výroby káblov.
 
Úrad vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v uvedenom sektore mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti so stanovením cien, výmenou citlivých informácií a rozdelením trhu.
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
Keďže v uvedenom prípade mohlo ísť o dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá sa v obdobnej forme uplatňovala aj na území Českej republiky, úrad výkon inšpekcie koordinoval so zástupcami českej súťažnej autority.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.