Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na poskytnutie inžinierskych služieb v oblasti pôdohospodárstva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 9. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorenej medzi podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku v oblasti pôdohospodárstva.
 
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že desiati podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bolo poskytnutie inžinierskych služieb v oblasti pôdohospodárstva.
 
Zákazka bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskych štrukturálnych investičných fondov.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.