Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní a verejnej súťaži súvisiacich s kúpou a dodaním strojov na tvarovanie a obrábanie kovov

Publikované:
Obsah

Úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že štyria podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní a verejnej súťaži.

zváranie kovových tyčí
zváranie kovových tyčí
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 9. 11. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej viacerými podnikateľmi v súvislosti s verejným obstarávaním a verejnou súťažou, ktorých predmetom bola kúpa a dodanie strojov na tvarovanie a obrábanie kovov.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že štyria podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní a verejnej súťaži, výsledkom čoho malo byť víťazstvo konkrétneho uchádzača.

Verejné obstarávanie, resp. verejná súťaž mali byť financované z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.