Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejných obstarávaniach v oblasti poskytovania služieb kontroly a údržby trasy NN vedenia

Publikované:
Obsah

Možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže sa týka viacerých verejných obstarávaní.

elektrické stĺpy, domy
elektrické stĺpy, domy
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 4. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, týkajúcej sa viacerých verejných obstarávaní na území východného Slovenska, uzatvorenej podnikateľmi, ktorí poskytujú služby kontroly a údržby trasy NN vedenia.
 
Úrad získal v priebehu prešetrovania podklady a informácie, z ktorých vyplýva, že traja uchádzači nepostupovali v procese prípravy a predkladania ponúk do viacerých verejných obstarávaní nezávisle, ale v tomto procese koordinovali svoj postup, a to na účel zabezpečenia víťazstva pre vopred dohodnutého uchádzača.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.