Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ vykonal inšpekciu u podnikateľov v zdravotníckom sektore

Publikované:
Obsah
lekári
lekári

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) v dňoch 28. a 29. 11. 2023 vykonal neohlásenú inšpekciu v  podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich na trhu dodávok a veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok.

PMÚ vykonal inšpekciu na základe podozrenia, že medzi dotknutými podnikateľmi existovala dohoda, ktorej cieľom alebo následkom bolo alebo mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže, a to formou výmeny citlivých obchodných informácií, dohôd o cene, rozdelenia trhu alebo koordinácie postupu vo verejných obstarávaniach.

V danom prípade by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel. Vzájomná dohoda medzi priamymi konkurentmi môže odstrániť konkurenčný boj a tlak na podnikateľov, čo môže mať za následok výrazné zvýšenie cien, menší výber tovarov a služieb a spomalenie inovácií. V prípade preukázania takejto dohody môže byť podnikateľom uložená pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že PMÚ uskutočnil inšpekciu ešte neznamená, že dotknutí podnikatelia porušili pravidlá hospodárskej súťaže, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

V tejto fáze prešetrovania PMÚ neposkytuje žiadne ďalšie informácie k danému prípadu.