Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal po prvý raz v rámci svojej činnosti správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody na trhu práce

Aktualizované:
Obsah
postavy ľudí rôznych profesií
postavy ľudí rôznych profesií

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 16. 5. 2024 začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo forme rozhodnutia združenia podnikateľov na trhu práce. PMÚ na základe vykonaného prešetrovania zistil, že slovenská asociácia podnikateľov prijala Etický kódex obsahujúci ustanovenie, ktoré mohlo viesť k obmedzeniu súťaže na trhu práce pri najímaní zamestnancov.   

Dohody na trhu práce medzi zamestnávateľmi o vzájomnom nenajímaní zamestnancov, dohody o stanovení miezd alebo rozhodnutie združenia podnikateľov obsahujúce obdobné záväzky môžu predstavovať závažné porušenie zákona o hospodárskej súťaži. Takéto dohody môžu viesť k menej efektívnemu využívaniu zdrojov a vo všeobecnosti majú negatívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov. Zároveň môžu umelo brániť zvyšovaniu miezd, znížiť mobilitu pracovnej sily medzi zamestnávateľmi a v konečnom dôsledku poškodiť konečného spotrebiteľa z dôvodu obmedzenia množstva a kvality tovarov a služieb ponúkaných dotknutými zamestnávateľmi. 

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže PMÚ dospieť v rozhodnutí.