Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Pokuta pre stavebné spoločnosti za kartel vo verejnom obstarávaní

Aktualizované:
Obsah
Odbor kartelov, vydal dňa 28.07.2014 rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom pôsobiacim na trhu stavebných prác na území Slovenskej republiky pokuty v celkovej výške 613 644 EUR za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá obsahovala znaky koluzívneho správania, v dôsledku ktorého podnikatelia koordinovali svoje správanie v procese verejného obstarávania. Predmetom zákazky bola rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho zariadenia, ktoré v súčasnosti poskytuje služby v sociálnej oblasti. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Environmentálneho fondu v konečnej hodnote viac ako 2 milióny EUR.

Protimonopolný úrad získal informácie o možnom protisúťažnom konaní od iného štátneho orgánu.

Aby úrad potvrdil svoje podozrenie a zaistil ďalšie dôkazy, vykonal ešte pred začatím správneho konania neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov. V priebehu inšpekcie úrad nezískal priamy dôkaz o uzavretí kartelovej dohody, existenciu protisúťažnej dohody však  preukázal na základe rady iných dôkazov a určitého počtu zhodujúcich sa skutočností, ktoré ako celok predstavujú dôkaz o vzájomnej koordinácii uchádzačov, a tým o porušení pravidiel hospodárskej súťaže. Skutočnosť, že ponuky uchádzačov neboli vypracované nezávisle nebolo možné inak objektívne a logicky vysvetliť.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.