Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Protimonopolný úrad pokutoval účastníkov verejných obstarávaní financovaných z fondov EÚ za kartel

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad, odbor kartelov, vydal dňa 07.08.2014 rozhodnutie, ktorým uložil  desiatim podnikateľom pokuty za uzatvorenie štyroch kartelových dohôd, ktoré spočívali v koordinácii správania podnikateľov v štyroch verejných obstarávaniach financovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov.

Predmetom týchto verejných obstarávaní bola dodávka tovarov a služieb pre strednú školu v Trenčianskom kraji. Medzi pokutovanými boli okrem podnikateľov, ktorí sa zúčastnili verejných obstarávaní ako možní dodávatelia tovarov a služieb, aj podnikatelia, ktorí v súvislosti s týmito verejnými obstarávaniami poskytovali strednej škole služby týkajúce sa administratívneho zabezpečenia získania príspevkov z fondov EÚ a organizácie verejných obstarávaní a ktorí výkonom týchto činností umožnili, resp. uľahčili uzatvorenie kartelových dohôd.

Protimonopolný úrad získal informácie o možnom protisúťažnom konaní od iného štátneho orgánu. Aby úrad potvrdil svoje podozrenie a zaistil ďalšie dôkazy, vykonal ešte pred začatím správneho konania neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov, v rámci ktorých získal viacero dôkazov preukazujúcich uzatvorenie kartelových dohôd.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.