Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Protimonopolný úrad potvrdzuje inšpekciu v oblasti IT pre podozrenie z kartelu pri čerpaní fondov EÚ

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že dňa 10.12.2014 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch spoločnosti pôsobiacej v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií, počítačových systémov,  automatizovaných systémov riadenia a poskytovania software.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že prešetrovaná spoločnosť sa zúčastnila na dohode obmedzujúcej súťaž, ktorej cieľom alebo následkom bolo stanoviť priamo alebo nepriamo ceny, rozdeliť trh alebo inak koordinovať svoje správanie alebo spoločný postup s inými podnikateľmi zúčastnenými vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo  vyhlásené v  rámci projektov  Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Vzdelávanie. Jednalo sa o nadlimitnú zákazku obstarávanú procesom verejného obstarávania, ktorá bola  spolufinancovaná  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.