Kofola CS a.s., ČR; WAD GROUP, a.s., SR

Začiatok konania:13.05.2015
Účastníci konania:Kofola CS a.s., ČR
WAD GROUP, a.s., SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:potravinárstvo, výroba a predaj nealkoholických nápojov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
24.06.2016 2016/ZK/3/1/032 I. Stupeň zastavenie 24.06.2016 2016/ZK/3/1/032
Posledná aktualizácia:13.07.2016