Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Európska komisia zverejnila sumárnu správu k náležitostiam oznámenia koncentrácie naprieč členskými štátmi

Aktualizované:
Obsah
Dňa 04.05.2010 Európska komisia zverejnila sumárnu správu, vypracovanú pracovnou skupinou pre koncentrácie, za účasti aj slovenského PMÚ, ktorá mapuje náležitosti oznámenia koncentrácie vyžadované legislatívou jednotlivých členských štátov.
Správa je nezáväzná a má informatívny charakter, pričom informácie tu obsiahnuté sú aktuálne k aprílu 2016. Účelom je poskytnúť na jednom mieste komplexný základný prehľad ohľadne informácií a podkladov, ktoré oznamovatelia koncentrácie sú povinní pri oznamovaní koncentrácií v jednotlivých členských štátoch predkladať, pričom dáva odpoveď aj na základné členenie procesu posudzovania koncentrácie, možnosti zužovania podkladov, prípadne vyžadovanie ďalších informácií zo strany úradov a pod.
Z pohľadu podnikateľov môže byť uvedená kompilácia nápomocná najmä v prípade multijurisdikčných koncentrácií.
Správa je dostupná na odkaze: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mergers.html