Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: Informácia o splnení podmienok a ukončení činnosti monitorovacieho správcu v prípade koncentrácie podnikateľov MOL Nyrt. a Normbenz Slovakia s.r.o.

Publikované:
Obsah

V danom prípade boli splnené podmienky a povinnosti spojené s odpredajom.

čerpacia stanica 1 (2)
čerpacia stanica 1 (2)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) v súlade s rozhodnutím číslo 2022/KOH/SKP/3/15 vydanom v správnom konaní SK/0026/OK/2021 dňa 28. 03. 2022 vo veci koncentrácie podnikateľov MOL Nyrt., Budapešť, Maďarsko (ďalej len „MOL“) a Normbenz Slovakia s.r.o., Bratislava (ďalej len „Rozhodnutie 1“) dňa 21. 04. 2022 schválil spoločnosť Advokátska kancelária MCL, s.r.o., Bratislava ako monitorovacieho správcu v zmysle Rozhodnutia 1 (ďalej len „Monitorovací správca – AK MCL“).

Dňa 13. 09. 2022 v správnom konaní SK/0033/OK/2021 úrad vydal rozhodnutie číslo 2022/KOH/SKP/3/43 (ďalej len „Rozhodnutie 2“), ktorým došlo k predĺženiu jednej z lehôt v súvislosti s plnením uložených podmienok (Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2 spolu ďalej len „Rozhodnutie“). 

Po odsúhlasení kupujúceho odpredávaného podnikania, predajom ktorého bol podmienený súhlas úradu s koncentráciou, taktiež po odsúhlasení zmluvy s kupujúcim úradom a po kontrole plnenia podmienok a povinností zo strany podnikateľa MOL prostredníctvom Monitorovacieho správcu – AK MCL, úrad dňa 21. 02. 2023 v súlade s časťou II bodom 33 výroku Rozhodnutia uvoľnil Monitorovacieho správcu – AK MCL z funkcie monitorovacieho správcu podľa Rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného úrad konštatuje, že podmienky a povinnosti spojené s odpredajom boli splnené.