Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ potvrdzuje vykonanie neohlásených inšpekcií v knižnom sektore pre podozrenie z neoznámenej koncentrácie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií potvrdzuje, že dňa 09.04.2015 a 10.04.2015 vykonal neohlásenú inšpekciu, týkajúcu sa knižného sektora, a to v podnikateľských priestoroch dvoch podnikateľov.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti oznámiť  koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu a mala byť úradu oznámená podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a že mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z takejto koncentrácie.

Podnikateľom za neoznámenie koncentrácie podliehajúcej kontrole úradu pred tým, ako začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Podnikateľom  za porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z takejto koncentrácie hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.