Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ potvrdzuje vykonanie neohlásených inšpekcií v sektore prevádzkovania zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciupre podozrenie z neoznámenej koncentrácie resp. vo veci možných dohôd alebo zosúladených postupov podnikateľov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 11.08.2015 a 12.08.2015 vykonal neohlásenú inšpekciu, týkajúcu sa sektora prevádzkovania zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, a to v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov.
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu a mala byť úradu oznámená podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a k porušeniu zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z takejto koncentrácie, resp. že medzi prešetrovanými podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohôd alebo zosúladených postupov, ktoré by mohli predstavovať zakázané dohody obmedzujúce hospodársku súťaž.
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.