Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu M-MARKET a ZDROJ-VOPO

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 29.07.2015 koncentráciu spočívajúcou v získaní výlučnejkontroly podnikateľa M-MARKET, a.s., Lučenec nad časťou podniku podnikateľaZDROJ-VOPO, s.r.o., Trenčín.
 
Spoločnosť ZDROJ-VOPO v minulosti pôsobila v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s každodenným spotrebným tovarom. V roku 2010  prevádzkovala 28 maloobchodných predajní s každodenným spotrebným tovarom (ďalej len „MOP“) a 2 veľkoobchodné sklady. Aktíva, na ktorých základe dosahovala obrat z týchto činností, odpredala podnikateľom M-MARKET a CBA Slovakia, a.s.,Lučenec („CBA Slovakia“). M-MARKET je materská spoločnosť, ktorá kontroluje spoločnosť CBA Slovakia.Podnikatelia M-MARKET a CBA Slovakia začlenili tieto aktíva do svojho portfólia a podnikateľ M-MARKET tieto prevedené aktíva využíva alebo využíval na svoje podnikanie, či už samostatne alebo prostredníctvom CBA Slovakia.  Úrad skutočnosť, že došlo k predmetnej koncentrácii zistil v rámci prešetrovania, či nedošlo k porušeniu zákona v súvislosti s neoznámením koncentrácie a jej implementáciou pred rozhodnutím vo veci, čo je v súčasnosti predmetom samostatného správneho konania.
 
Spoločnosť M-MARKET pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností, hnuteľných vecí a zariadení. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti CBA Slovakia je predaj každodenného spotrebného tovaru (hlavne potravinárskeho tovaru), a to prostredníctvom siete MOP menších formátov. V roku 2010 spoločnosťCBA Slovakia prevádzkovala 311MOP.
 
Úrad skúmal najmä horizontálne prekrytie aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru.
 
K horizontálnemu prekrytiu aktivít CBA Slovakia a ZDROJ-VOPO v tejto oblasti dochádzalo na území Trenčianskeho kraja v nasledujúcich lokalitách: Bánovce nad Bebravou, Beluša, Bojnice, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice a Trenčín.
 
Úrad teda preskúmal, či v rámci spádovej oblasti danej
a) územím vymedzeným cca 5 minútami (resp. cca do 4 km) jazdy autom k bývalým MOP spoločnosti ZDROJ-VOPO
b) územím v pešej dostupnosti k bývalým MOP spoločnosti ZDROJ-VOPO cca 10 minút (resp. cca do 1 km)
pôsobí súčasne nadobúdateľ kontroly prostredníctvom MOP CBA Slovakia a tiež, či na danom území prevádzkujú MOP iní podnikatelia a aký je ich charakter.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu z horizontálneho ani vertikálneho hľadiska a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2015.