Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu NE Property Coöperatief U.A., AUPARK Piešťany, spol. s r.o. a AUPARK Piešťany SC, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), schválil dňa 29. 09. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NE Property Coöperatief U.A., so sídlom Paulus Potterstraat 32-2, 1071 DB Amsterdam, Holandské kráľovstvo  („Ne Property“) nad podnikateľmi AUPARK Piešťany, spol. s r.o. („Aupark PN“) a AUPARK Piešťany SC, s.r.o. (Aupark PN SC), obaja so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.

Podnikateľ Ne Property patrí do skupiny NEPI Group, ktorá je investorom do nehnuteľností a bola založená, aby vybudovala portfólio nehnuteľností a developerských príležitostí najmä v Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku. Na Slovensku skupina NEPI Group primárne vlastní a prevádzkuje nákupné centrá Aupark v Žiline, Aupark v Košiciach a Korzo v Prievidzi.

Podnikatelia Aupark PN a Aupark PN SC patria do skupiny HB Reavis Group. Podnikateľ Aupark PN vlastní nákupné centrum Aupark v Piešťanoch a jeho hlavným predmetom činnosti je jeho prenájom v celosti podnikateľovi Aupark PN SC, ktorého hlavným predmetom činnosti je podnájom nebytových priestorov v predmetnom nákupnom centre tretím osobám za účelom prevádzkovania ich obchodných činností.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 09. 2016.