Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu podnikateľov v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Publikované:
Obsah

Keďže koncentrácia nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže, PMÚ vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.

vozidlá na ceste
vozidlá na ceste

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 17. 5. 2024 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CS CARGO Holding a.s. (CARGO Holding; Česká republika) nad podnikateľom NÁKLADNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - RESS Senica, a.s. v skratke NAD - RESS Senica, a.s. (NAD – RESS; Senica).

Podnikateľ CARGO Holding je českou holdingovou spoločnosťou zastrešujúcu skupinu podnikateľov, ktorá pôsobí v oblastiach cestnej dopravy, zasielateľstva a logistických služieb v Slovenskej republike (SR), Českej republike a Poľskej republike.

Podnikateľ NAD - RESS je slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti nákladnej cestnej dopravy na území SR a v rámci Európskej únie.

Vychádzajúc najmä z postavenia účastníkov koncentrácie vo vyššie uvedených oblastiach v SR, PMÚ zistil, že koncentrácia nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia PMÚ vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane PMÚ, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 5. 2024.