Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu spoločností Tate & Lyle a AMYLUM SLOVAKIA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 10.07.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tate & Lyle Investments Limited, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („TL“) nad podnikateľom AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o., Boleráz, Slovenská republika („ASL“). V prípade uvedenej koncentrácie ide o zmenu zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu spoločnosti TL nad spoločnosťou ASL.
 
Spoločnosť TL je holdingovou spoločnosťou a stojí na čele ekonomickej skupiny Tate & Lyle („Skupina TL“). Hlavnými predmetmi činností podnikateľov zo Skupiny TL sú výroba a predaj špeciálnych potravinových prísad (škrobov, vysokointenzívnych sladidiel a texturantov) získavaných z kukurice a iných substrátov; a výroba a predaj hromadných sladidiel a škrobov získavaných z kukurice.
 
Podnikateľ ASL sa zaoberá produkciou a predajom prírodných kukuričných škrobov, tekutých sladidiel, maltodextrínov a základných surovín pre krmivá pre zvieratá.
 
Na území Slovenskej republiky dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti prírodných kukuričných škrobov, tekutých sladidiel a základných surovín pre krmivá pre zvieratá, nakoľko v tejto oblasti pôsobí Skupina TL aj ASL, pričom skupina TL hlavne prostredníctvom nadobúdanej spoločnosti ako jeden zo spoločne kontrolujúcich subjektov. Mimo nadobúdanej spoločnosti pôsobí skupina TL v tejto oblasti v SR len v minimálnom rozsahu a úrad v tejto súvislosti neidentifikoval súťažné obavy.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie tiež existuje vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu nákupu prírodného kukuričného škrobu spoločnosťou ASL od Skupiny TL, pričom toto vertikálne prepojenie nevyvoláva súťažné obavy.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2015.