Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu TAURIS, a.s., RYBA Košice spol. s r.o. a CALMAR spol. s r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 22. 08. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „TAURIS“) nad podnikateľom RYBA Košice spol. s r.o., so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice (ďalej len „RYBA KE“) a nad podnikateľom CALMAR spol. s r.o., so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice (ďalej len „CALMAR“).

Spoločnosť TAURIS spolu so svojimi dvomi dcérskymi spoločnosťami pôsobí v oblasti spracovania a predaja bravčového a hovädzieho mäsa a v oblasti spracovania a predaja mäsových výrobkov, zároveň prevádzkuje sieť špecializovaných maloobchodných predajní mäsa a mäsových výrobkov. TAURIS patrí do ekonomickej skupiny ECO-INVEST, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom viacerých spoločností podnikajúcich v rôznych oblastiach, okrem predmetnej oblasti aj napr. v oblasti papierenskej výroby.

Spoločnosť RYBA KE pôsobí v oblasti spracovania a predaja mrazených rýb, rybacích výrobkov, chladených a suchých lahôdkových potravinárskych výrobkov, ďalej v oblasti spracovania a predaja mrazených potravinárskych výrobkov, s výnimkou mäsa. Tiež pôsobí v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s mrazenými a chladenými mäsovými výrobkami.

Spoločnosť CALMAR pôsobí v oblasti skladovania a distribuovania potravinárskych výrobkov, primárne pre svoju sesterskú spoločnosť RYBA KE.

Úrad zistil, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie je možné určité horizontálne prekrytie, zároveň však úrad zistil, že toto prekrytie je zanedbateľné. Vzhľadom na pôsobnosť spoločnosti CALMAR v oblasti distribúcie potravinárskych výrobkov, vzniká medzi aktivitami účastníkov koncentrácie možnosť vertikálneho prepojenia. Toto prepojenie nevyvoláva súťažné obavy.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 08. 2016.