Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu v oblasti telekomunikačných služieb podnikateľov Emirates Telecommunications Group Company PJSC a PPF Telecom Group B.V.

Publikované:
Obsah
mobil
mobil

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 24. 11. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Spojené arabské emiráty) nad podnikateľom PPF Telecom Group B.V. (Holandsko), a tým aj nad spoločnosťami O2 Slovakia, s.r.o., O2 Business Services, a.s., Tesco Mobile Slovakia, s.r.o., a O2 Networks, s.r.o., (všetky so sídlom v Bratislave).

Obe strany koncentrácie pôsobia v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, nepôsobia však na rovnakých priestorových trhoch. PMÚ teda neidentifikoval žiadne súťažné obavy a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia PMÚ vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na svojej strane, ako aj na strane dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11. 2023.