Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil vytvorenie spoločného podniku kontrolovaného Aéroports de Paris S.A. a VINCI Airports S.A.S.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 02.09.2015 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku (ďalej len „Spoločný podnik“) podnikateľov Aéroports de Paris Management, Francúzsko („ADPM“) a VINCI Airports S.A.S., Francúzsko („VINCI Airports“), ktorého predmetom činnosti bude prevádzka medzinárodného letiska Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago de Chile.
 
Podľa Oznámenia je podnikateľ Aéroports de Paris S.A. („ADP“) (Spoločnosť ADPM je 100 % dcérska spoločnosť podnikateľa ADP) zodpovedný za rozvoj a prevádzku letísk v regióne Ile de France. Okrem Francúzska pôsobí aj v zahraničí a okrajovo aj v Chile. Na Slovensku má len zanedbateľné aktivity.

Podnikateľ VINCI Airports je zodpovedný za letiskové koncesie v rámci skupiny VINCI. Skupina VINCI vykonáva na území Slovenskej republiky hlavne činnosti v oblasti prevádzky rýchlostnej cesty, správy parkovacích miest, v stavebníctve a v elektrotechnickom a strojárskom odvetví.
 
Spoločný podnik má od 01.10.2015 prevziať riadenie a prevádzkovanie Letiska Santiago de Chile.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a koncentráciu schváli.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2015.