Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil vytvorenie spoločného podniku kontrolovaného Axel Springer Schweiz AG a Ringier AG

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 22.09.2015 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku (ďalej len „Spoločný podnik“) podnikateľov Axel Springer Schweiz AG, Švajčiarsko (ďalej len „Axel Springer Schweiz“) a Ringier AG, Švajčiarsko (ďalej len „Ringier AG“), ktorý bude pôsobiť primárne na území Švajčiarska. Predmetom jeho činnosti bude predovšetkým prevádzkovanie vydavateľstva švajčiarskych časopisov podnikateľov Ringier AG a Axel Springer Schweiz a s tým obsahovo súvisiacich internetových aktivít týchto podnikateľov.

Podľa oznámenia koncentrácie podnikateľ Axel Springer Schweiz je vedúcou vydavateľskou spoločnosťou v Európe. Základom jeho obchodného modelu je žurnalistika. Do portfólia podnikateľa Axel Springer Schweiz patria okrem iného skupiny značiek BILD Group a WELT Group, ktoré sú tvorené značkami digitálnych médií, novín a časopisov.

Vychádzajúc z oznámenia koncentrácie podnikateľ Ringier AG je vydavateľstvom pôsobiaicim vo Švajčiarsku, Nemecku, strednej a východnej Európe a Ázii. Hlavnou podnikateľskou činnosťou podnikateľa Ringier AG je prenos informácií v novinách a časopisoch a to aj prostredníctvom digitálnych a mobilných platforiem.

Na území Slovenskej republiky vykonávajú skupiny Ringier a Axel Springer svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom ich spoločného podniku, vytvorenie ktorého bolo schválené rozhodnutím úradu č.2010/FH/3/1/041 (http://www.antimon.gov.sk/2010fh31041/), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2010.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2015