Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Abris a AAA Auto

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 20.10.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Abris Capital Partners Limited, Jersey („Abris“) nad podnikateľom AAA Auto Group N.V., Amsterdam, Holandsko („AAA Auto Group“).

Spoločnosť Abris je správcom, ktorý koná v mene a na účet fondov Abris CEE Mid-Market Fund II L.P. a Abris CEE Mid-Market Fund II-A L.P., prijíma všetky správcovské (manažérske) ako aj investičné rozhodnutia v súvislosti s týmito fondmi.

Spoločnosti patriace do skupiny Abris pôsobia v rôznych segmentoch a v rôznych krajinách, pričom ani jedna zo spoločností nepodniká v rovnakom segmente, resp. na vertikálne nadväzujúcom trhu ako spoločnosti nadobúdaného subjektu. Na území Slovenskej republiky spoločnosti skupiny Abris v súčasnosti nepôsobia.

AAA Auto Group pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
- spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. v oblasti nákupu a predaja ojazdených vozidiel, sprostredkovania finančných a poisťovacích služieb súvisiacich s predajom použitých áut, opravy cestných vozidiel a opravy karosérií,
- spoločnosti Auto Diskont, s.r.o., v oblasti nákupu a predaja ojazdených vozidiel, sprostredkovania finančných a poisťovacích služieb súvisiacich s predajom použitých áut a
- spoločnosti Mototechna Group, k.s. – slovenská organizačná zložka v oblasti nákupu a predaja ojazdených vozidiel, sprostredkovania finančných a poisťovacích služieb súvisiacich s predajom použitých áut a servisu.

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike nedochádza k horizontálnemu ani k vertikálnemu prekrytiu. Úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2014