Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Bancroft a skupiny TIP

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 23.10.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Bancroft Private Equity GmbH & Co KG, so sídlom Schottengasse 1, 1010 Viedeň, Rakúsko nad podnikateľmiSENECA TOURS, spol.  s r.o., Lichnerova 40, 903 01 Senec, Koala Tours, a.s., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, TIP travel a.s., Teplická 74, 921 01 Piešťany, TATRATOUR, a.s., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava a Mediterranean Travel Services Ltd, so sídlom 114/3 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta.
 
Bancroft  je nezávislá spoločnosť na správu investícií vykonávajúca správu dvoch investičných fondov (Bancroft 2 L.P. a Bancroft 3 L.P.). Do portfólia spoločnosti Bancroft 2 L.P. patrí spoločnosť Eko Finans Factoring Hiymetleri A.S. (Turecko). Medzi podnikateľov tvoriacich Bancroft 3 L.P. patria spoločnosti Kayalar Kimya (Turecko), Dumagas Transport (Rumunsko), CityEX (Chorvátsko), Graniser (Turecko) a DLT Turizm ve Ticaret operujúca pod značkou Tatilsepeti (Turecko)
 
Spoločnosti v cieľovej skupine TIP patria do jednej ekonomickej skupiny a sú spoločne kontrolované. Skupina TIP podniká v oblasti služieb cestovného ruchu v Slovenskej republike a v Českej republike. Podľa Oznamovateľa tieto spoločnosti pôsobia ako cestovné kancelárie na trhu poskytovania zahraničných zájazdov na krátke vzdialenosti, najmä do oblasti Stredomoria. Spoločnosť Mediterranean Travel Services Ltd, so sídlom na Malte v oblasti Stredomoria záväzne objednáva ubytovacie kapacity.
 
Z portfólia nadobúdateľa, len v rámci investičného fondu Bancroft 3 L.P. spoločnosť DLT Turizm ve Ticaret pôsobí v segmente cestovného ruchu, prevádzkuje internetový portál pod značkou Tatilsepeti, prostredníctvom ktorého poskytuje služby cestovnej agentúry výlučne svojim klientom v Turecku.

V tomto prípade  úrad presnú identifikáciu tovarových a priestorových relevantných trhov, na ktorých pôsobia účastníci koncentrácie ponecháva otvorenú, nakoľko neidentifikoval horizontálne ani vertikálne prekrytie medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike a dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy ani z hľadiska horizontálneho, ani z hľadiska vertikálneho posúdenia.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosťdňa 24.10.2014.