Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Bidvest nad Tekoo ČR a Tekoo SR

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Bidvest Czech Republic s.r.o., Česká republika „Bidvest Czech Republic„) nad podnikateľmi TEKOO spol. s r.o., Česká republika („TEKOO ČR“) a Tekoo Slovakia, s.r.o., Slovenská republika („TEKOO SR“).

Nadobúdateľ kontroly, spoločnosť Bidvest Czech Republic, patrí do nadnárodnej skupiny Bidvest. Spoločnosti v skupine Bidvest sa venujú celej škále odvetví vo výrobe, obchode i službách od potravinárstva, výroby papiera, automobilový priemysel, prepravné služby, bezpečnostné služby, financie, bankovníctvo až po služby pre domácnosť a sú aktívne najmä na trhoch v Austrálii a Ázii. Bidvest Czech Republic pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom podnikateľa Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom („Bidvest Slovakia“). Bidvest Czech Republic a jeho dcérske spoločnosti sú výrobcovia a distribútori chladeného, mrazeného i suchého potravinárskeho tovaru (hlavnými skupinami produktov sú zmrzlina, mrazená zelenina, mrazené výrobky zo zemiakov, mäso, ryby, mliečne výrobky, mrazené pečivo, mrazené hotové jedlá).

Nadobúdané spoločnosti TEKOO ČR a TEKOO SK majú jediného spoločníka Ing. Miroslava Boráka, ktorý je zároveň aj štatutárnym orgánom. Spoločnosti sú distribútori čerstvého ovocia a zeleniny a pôsobia na slovenskom a českom trhu.

Nakoľko medzi aktivitami spoločností, ktoré sú predmetom koncentrácie, neexistuje žiadne prekrytie na horizontálnych ani vertikálnych trhov, úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nenaruší hospodársku súťaž a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2014.